AA
Tájékoztató a munkavállalók részére a koronavírus elleni védekezésről

Tájékoztató a munkavállalók részére a koronavírus elleni védekezésről

2020. március. 13

TÁJÉKOZTATÓ

a munkavállalók részére

A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL

 

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel, és rendkívüli intézkedéseket rendelt el a koronavírus-járvány megelőzésére. Ezzel összefüggésben az ISD DUNAFERR Zrt. munkavállalóit az alábbiakról tájékoztatja:

 

  1. A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a DTKSz. 77. sz. módosításában foglaltaknak megfelelően a munkáltató folytatja a testhőmérséklet mérést a kapuknál.

Egyúttal tájékoztatjuk a munkavállalókat, hogy amennyiben több személy jön be a gyár területére egy gépkocsiban utazva, és a hőmérséklet mérése során egyikük hőmérséklete a 38 °C-t eléri, vagy meghaladja, akkor a gépkocsiban tartózkodó egyik személy sem léphet be a DUNAFERR területére.

 

  1. A koronavírus-járvánnyal összefüggő korlátozások munkajogi kérdéseit a Munka Törvénykönyve és a társadalombiztosítási jogszabályok szabályozzák.

 

Amennyiben a munkavállaló koronavírusra utaló tüneteket tapasztal magán, valamint a gyárterületre való belépéskor magas testhőmérséklet kerül mérésre, továbbá, ha közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítik (karantén) vagy járványügyi zárlatot rendelnek el, és emiatt a munkahelyén megjelenni nem tud, akkor a munkavállaló a lehető legkorábbi időben köteles háziorvosát felkeresni (személyesen vagy telefonon) annak érdekében, hogy a háziorvos a keresőképtelenséget megállapítsa, táppénzes állományba vegye.

 

(A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 44. § g) pontja szerint keresőképtelen, akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. A keresőképtelenség tartamára az Ebtv. értelmében (46. §) táppénz jár.)

 

Amennyiben a munkavállaló járványügyi zárlat miatt nem tud munkába állni, úgy a távolléte igazoltnak minősül. Azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a munkáltató által végzett testhőmérséklet mérés eredménye miatti belépés megtagadás esetén az erről szóló jegyzőkönyv aláírásával, hatósági elkülönítés esetén a munkavállaló a hatósági határozat  munkáltató részére történő megküldésével vagy utólagos bemutatásával igazolni köteles a távollétet, ennek hiányában távolléte igazolatlannak minősül.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a munkavállaló a fenti esetekben nem intézkedik a táppénzes állományba vételéről úgy a munkáltató az Mt. 55. § (1) bekezdés j) pontja alapján – elháríthatatlan külső ok fennállása miatt - bérfizetésre nem köteles, tehát a munkavállaló ezen időszak alatt díjazást nem kap.

 

  1. A koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében – az alapvető higiéniai szabályok fokozott betartásán túlmenően - kifejezetten javasolt az egészségügyi hatóságok által is közzétett legfontosabb óvintézkedések betartása:

·     Ne utazzon olyan helyre, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek! Ezért is fontos, hogy ne utazzon most például a gócpontnak számító Észak-Olaszországba vagy olyan más területekre, amiről már tudni lehet, hogy sok a fertőzött.

·     Alaposan és gyakran mosson kezet! Lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a kezét! Ügyeljen a körmei alatti, és az ujjai közötti területekre is!

·      Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az orrát és száját zsebkendővel, utána dobja ki a zsebkendőt és mosson kezet!

·     A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést tanácsos mellőznie.

·     Fordítson fokozott figyelmet immunrendszere erősítésére, pl. fogyasszon elegendő vitamint!

 

  1. A munkáltató további ajánlásai a koronavírus-fertőzés, illetve a járványos megbetegedések elkerülése érdekében:

 

  • Vezetőknek javasoljuk, hogy kerüljék a kis helyiségben tartandó nagyobb létszámú munkahelyi megbeszéléseket, értekezleteket, ezeket legfeljebb kis létszámmal tartsák meg, vagy amennyiben megoldható, az elektronikus kapcsolattartást részesítsék előnyben.

 

  • Az adminisztratív ügyintézést bonyolító irodák ajtajára az ügyintéző munkatársak az ajtóra kifüggesztett tájékoztatón kérjék meg az ügyintézésre érkező munkavállalókat, hogy szíveskedjenek kopogni, majd az ajtó előtt várakozni, míg szólítják őket. Kérjük továbbá az ügyeiket intéző munkavállalókat, hogy ezt a kérést saját, és az ügyintéző kollégák biztonsága érdekében szíveskedjenek betartani.

 

  • A járványhelyzettel fenyegetett időszakban kérjük, ne tartsanak munkahelyi rendezvényeket, összejöveteleket a Dunaferr területén kívül sem, így például a Törzsgárda Oklevelek átadását a vezetők munkavállalónként külön-külön tegyék meg.

 

  • Ha a munkavállaló bármely országban történt külföldi tartózkodásáról tér haza, újbóli munkába állását megelőzően - a közvetlen munkatársaira való figyelemmel, az esetleges fertőzések elkerülése érdekében – az utazást követően két hét időtartamig maradjon otthonában, melyre az alábbi lehetőségei vannak:
  • fizetett szabadság igénybevétele (folyamatban lévő meghosszabbítása)
  • fizetés nélküli szabadság igénybevétele

A munkahelyi vezetőket kérjük, hogy ilyen esetekben támogassák a munkavállaló biztonsági okokból történő otthon maradását akár fizetett, akár fizetés nélküli szabadság formájában.

 

A munkáltató javaslatot tett a szakszervezeteknek egy olyan megállapodás megkötésére, miszerint külföldi tartózkodásról hazatérő munkavállaló részére – a közösség érdekében – a munkáltató szabadság azonnali elrendelésére lenne jogosult munkáltatói intézkedés keretében. Mivel a javaslatot a szakszervezetek nem támogatták, így a munkáltató kéri, hogy a külföldről hazatérő munkavállalók a járványhelyzetre való tekintettel fentiek szerint járjanak el.

 

 

Kérjük a munkavállalóinkat, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel, felelős magatartást tanúsítva, saját és munkatársaik egészségének megőrzése érdekében tartsák be a fenti ajánlásokat!

CÉLUNK, HOGY MEGELŐZZÜK A BAJ BEKÖVETKEZTÉT ÉS, HOGY MINDANNYIAN EGÉSZSÉGESEK MARADJUNK!

 

 

Dunaújváros, 2020.03.13.

 

                                                                                        ISD DUNAFERR ZRT.

                                                                                       RMS és HR Igazgatóság