AA
CLP ismertető

CLP ismertető

(CLP → European Regulation on Classification, Labelling and Packaging of chemical substances and mixtures)

2009. január 20-án lépett hatályba az Európai Parlament és Tanács 1272/2006/EK rendelete, mely az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK (DSD) és az 1999/45/EK (DPD) irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

A rendelet előírásainak betartása az ISD DUNAFERR Zrt.-nél felhasznált és gyártott veszélyes anyagok és keverékek esetében fokozott figyelmet igényel. A CLP rendelet fokozatosan felváltja az eddig alkalmazott rendeletek szerinti követelményeket.

  • 2010. december 1. után az anyagokat kötelező a DSD, valamint a CLP rendeletnek is megfelelően osztályozni. Címkézni és csomagolni kizárólag a CLP rendelet szerint kell.
  • A DSD szerint 2010. december 1. előtt már osztályozott, címkézett, csomagolt és forgalomba helyezett (vagyis a „polcokon lévő") anyagokat csak 2012. december 1-ig kell a CLP szerint átcímkézni és átcsomagolni.
  • A keverékeket 2015. június 1-ig továbbra is a DPD irányelv szerint kell osztályozni, címkézni és csomagolni – de már ezen időpont előtt is lehetséges a keverékek CLP rendelet szerinti osztályozása, címkézése és csomagolása.
  • 2015. június 1-ig az anyagok DSD irányelv szerinti osztályozását kötelező feltüntetni a biztonsági adatlapon a CLP rendelet szerinti osztályozás mellett. Ez vonatkozik maguknak az anyagoknak a biztonsági adatlapjára, és az ezeket az anyagokat tartalmazó keverékek biztonsági adatlapjára is.
  • 2015. június 1-ig a keverékek biztonsági adatlapján a DPD irányelv szerinti osztályozást kötelező feltüntetni.
  • 2015. június 1-ig, ha a keverék osztályozása, címkézése és csomagolása a CLP rendelet szerint történt, akkor a CLP rendelet szerinti osztályozást is kötelező feltüntetni a biztonsági adatlapon a DPD irányelv szerinti osztályozás mellett.
  • A szállító már azelőtt választhatja valamely keverék CLP rendelet szerinti osztályozáson alapuló azonosítását, mielőtt a CLP-t teljes egészében alkalmazná. Amennyiben erre kerül sor, a szállító feltüntetheti ezt az információt a kísérő biztonsági adatlapon az „egyéb információ" fejléc alatt. 
  • 2015. június 1. után mind az anyagokat, mind a keverékeket a CLP rendelet szerint lesz kötelező osztályozni, címkézni és csomagolni.
    A DPD irányelv szerint 2015. június 1. előtt már osztályozott, címkézett, csomagolt és forgalomba helyezett (vagyis a „polcokon lévő") keverékeket csak 2017. június 1-ig kell átcímkézni és átcsomagolni.

Beszerzett termékek esetén valamennyi anyag/keverék CLP-rendeletnek való megfelelését 2011. január elsejétől az ISD DUNAFERR Zrt. minden esetben folyamatosan vizsgálja.

Minőségügyi Főosztály
Éberhardt Zoltán
minőségügyi főosztályvezető

+36 (25) 581 044
+36 (25) 584 781
Tálas Frigyes
szakértő

+36 (25) 584 402