AA
DUNAFERR Alkotói Alapítvány

DUNAFERR Alkotói Alapítvány

A DUNAFERR Rt. és társaságai 1995-ben DUNAFERR Alkotói Alapítvány néven - a szellemi tőke hatékonyabb hasznosítása, az értékes szellemi alkotótevékenység erkölcsi, anyagi elismeréséhez szükséges feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása érdekében - közérdekű célokat szolgáló, jogi személyként működő alapítványt hozott létre.

A DUNAFERR Alkotói Alapítvány elmúlt 15 éves tevékenysége a műszaki tudományok területén sokrétű volt, különösen az innováció, a kapcsolatteremtés és a hagyományőrzés vonatkozásában. Az Alapítvány egyfajta regionális szellemi műhelyként is funkcionál és fontosnak tartja, hogy az itt folyó munkáról – ismeretterjesztő célzattal – szélesebb körben is tudomást szerezzenek az érdeklődők.

Az Alapítvány tevékenységének fontos szegmense a pályázati rendszer működtetése, ami a kiemelkedő tevékenységek összehasonlítására, értékelésére és elismerésére jól működő struktúrát biztosít.

A pályázati rendszer elemei a következők

 • Alkotói Nívódíj
 • Szakmai Publikációért Nívódíj
 • Szakmai Ösztöndíj rendszer
 • Főtanácsos és Tanácsos címek adományozása.

Az elmúlt időszakban az Alapítvány égisze alatt számos nagyszerű kutatási téma, tudományos dolgozat, szakmai publikáció látott napvilágot, szerzőikben tehetséges szakembereket ismerhetett meg a szélesebb szakmai közönség is. A kutatások előremutató fejlesztéseket eredményeztek a vállalatcsoport egységeinél. Az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a DUNAFERR humán erőforrása minél hatékonyabban működhessen, ami a jövőben is a cég sikeres helytállásának egyik alappillére lehet a folyamatosan változó gazdasági környezetben. Az Alapítvány tevékenységével nagyban hozzájárult Dunaújváros és a régió tudományos, műszaki, gazdasági, szellemi életének fellendítéséhez.

 

A DUNAFERR Alkotói Alapítvány céljai

 • Az ISD DUNAFERR Zrt. és az általa alapított vagy részvételével működő gazdasági társaságoknál dolgozó műszaki, gazdasági, humán szakemberek szellemi alkotó tevékenységének elősegítése, az erkölcsi, anyagi elismeréshez szükséges feltételek megteremtése, biztosítása.

 • Dunaújváros tudományos, műszaki, gazdasági, szellemi életének fellendítése.

 • A fenti célok elérését segítő kapcsolatok kiépítése különös tekintettel a műszaki, gazdasági, szervezési tevékenységet végző egyesületekkel, egyetemekkel, főiskolákkal, tudományos társaságokkal.

 • A kiemelkedő műszaki, gazdasági, humán tevékenységet folytató alkotók és alkotó teamek erkölcsi, anyagi elismerése, a műszaki haladást elősegítő hagyományok ápolása.

 • A műszaki, gazdasági, szervezési tárgyú pályázatok kiírása és lebonyolítása.

 • A fenti célok elérését segítő vagyon növelése érdekében vállalkozási tevékenység folytatása.

 

A DUNAFERR Alkotói Alapítvány közhasznú tevékenysége

A DUNAFERR Alkotói Alapítvány Alapító Okiratát az alapító 2009. évben módosította. A fenti időponttól az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI tv. 26.§ c) 3. pontjának megfelelően a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló – Kszt. 3. Tudományos tevékenység, kutatás – tevékenységet végzi.

 

A DUNAFERR Alkotói Alapítvány pályázati rendszerének elemei

1. Alkotói Nívódíj a kiemelkedő tevékenységet végzők elismerésére és díjazására

Az Alkotói Nívódíj adományozásának célja az átlagon felüli - kiemelkedő műszaki, gazdasági, szervezési, humán - alkotótevékenység elismerése, az ezt elősegítő alkotó gondolkodás, bátor kezdeményezés motiválása.

A pályázatot elnyerők az alábbi elismerésben részesíthetők

Egyének részére:

 • Alkotói Nívódíj I., II., III. fokozata

Team-ek részére:

 •  Alkotói Nívódíj I., II., III. fokozata

2. Szakmai Publikációért Nívódíj a szakmai publikálás terén kiemelkedő eredményt elérő szakemberek elismerésére

A műszaki fejlesztés egyik alapvető felvétele a folyamatos tájékozottság, az információáramlás egyik fontos forrása a műszaki, gazdasági, humán szakterületet érintő publikációk megjelenítése. Az ISD DUNAFERR Zrt. és az általa alapított vagy részvételével működő társaságok szakembereinek tudományos, műszaki, gazdasági, humán tárgyú publikációs tevékenységét pályázat alapján elnyerhető díjakkal ismeri el.

A pályázatot elnyerők az alábbi elismerésben részesíthetők

DUNAFERR Szakmai Publikációért Nívódíj I., II., III. fokozata.

3. Főtanácsos, illetve tanácsosi cím és díj a szakmailag felkészült, sok tapasztalattal rendelkező, kiemelkedő szakmai tevékenységet végző szakemberek elismerésére és díjazására.

A Tanácsosi és Főtanácsosi díj adományozásának célja:

 • az ISD DUNAFERR Zrt. és az általa alapított vagy részvételével működő gazdasági társaságoknál, illetve vele együttműködésben lévő szervezeteknél a DUNAFERR érdekében végzett kiemelkedő – műszaki, gazdasági, humán – alkotómunka, tudományos tevékenység erkölcsi elismerése, valamint
 • a DUNAFERR vállalatcsoport műszaki, tudományos kultúrájának és progresszív értékeinek fokozottabb közvetítése, kivetítése itthon és külföldön.

A DUNAFERR Tanácsosa illetve DUNAFERR Főtanácsosa címet elnyerők erkölcsi elismerése

Az Alapítvány kuratóriuma a Tanácsos és Főtanácsos címet elnyerők részére oklevelet, érmet és jelvényt adományoz, a címek viselésére jogosultak kompetenciáját és szakmai tevékenységét közzéteszi.