AA
DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

Az Alapítvány fő célja

Az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2400, Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.), illetve az ISD DUNAFERR Zrt. részvételével működő és az ISD DUNAFERR Zrt. Kollektív szerződésének hatálya alá tartozó dunaújvárosi székhelyű, illetve telephelyű gazdasági társaságok olyan munkavállalóinak támogatása, újrakezdésük elősegítése, akiknek munkaviszonya gazdasági, vagy iparszerkezeti okokból megszűnt, vagy megszűnik (s akik az Alapítványi pályázati feltételeknek megfelelnek, s akiknek támogatására a már támogatásban részesülő munkavállalók támogatásának veszélyeztetése nélkül az alapítványi vagyon elegendő).

Életút program

Az Alapítvány tervezetten foglalkozik a támogatott munkavállalókkal. A Dunaferres munkaviszony megszűnésével egy időben az Acélalapítvánnyal támogatási-, a DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft.-vel munkaszerződést köt a támogatott. Így a munkaviszonya egy pillanatig sem szűnik meg.

Az Alapítvány szolgáltatásai az Életút program keretében:

  • Mentorálás, a személyes szakmai „Életút terv” kidolgozása, a Támogatott igényei alapján, de a munkaerőpiaci lehetőségek és adottságok figyelembevételével;
  • oktatás, képzés, átképzés szervezése a sikeres újrakezdés, más munkakörre alkalmassá tétel céljából;
  • mentális segítségnyújtás a munkahely elvesztése okozta lelki problémák enyhítésére, megszüntetésére;
  • aktív munkahely-keresés támogatása;
  • csoportos és egyéni munkaerő-piaci tanácsadás;
  • vállalkozóvá válás elősegítése, tanácsadás;
  • rendkívül indokolt esetben szociális segély nyújtása;
  • az alapítványból történő kikerüléskor egyszeri újrakezdési támogatás biztosítása;
  • a DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft. révén átmeneti munkalehetőség biztosítása.

Az Alapítványi támogatás időtartama 1 év, ami a támogatott kérelme alapján két alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható.

További részletes információ az Acélalapítványról...