AA
Fe₂O₃ granulátum

Fe₂O₃ granulátum

Az Fe₂O₃ granulátum (Fe₂O₃ tartalom: 95-99%) az Európai Unió 1907/2006/EK rendelete alapján REACH regisztráció-köteles termék, nem veszélyes anyag.

A gyártó, az ISD DUNAFERR Zrt. 2010. december 1. hatállyal a regisztrációt elvégezte.

REACH regisztrációs szám: 01-2119457614-35-0059.

A REACH regisztráció alapján a termék a következő felhasználási területeken kerülhet továbbfeldolgozásra, alkalmazásra:

  • ipari gyártás,
  • egyéb nemfémes ásványi anyagok gyártása (pl. vakolat, cement),
  • alapvető fémek gyártása,
  • megmunkált fémtárgyak gyártása (kivéve gépeket és felszereléseket).

Az anyag felhasználásával előállított további termékek a regisztráció során azonosított felhasználások alapján a következő termékkategóriákba sorolhatók be:

  • alapvető fémek és ötvözetek,
  • bevonatok, festékek, hézagkitöltők, gittek, hígítók,
  • a másutt nem említett építőipari készítmények,
  • vízkezelő szerek.

Az értékesített termékekhez minőségazonossági bizonyítvány kerül kiállításra.

Szabályozási és Belső Audit Osztály
Szecs Csaba
szabályozási és belső audit osztályvezető

+36 (25) 583 236
+36 (20) 592 0157
Minőségügyi Főosztály
Tálas Frigyes
szakértő

+36 (25) 584 402