AA
Hulladékhasznosítás

Hulladékhasznosítás

Az ISD DUNAFERR Zrt. különféle nem veszélyes és inert hulladékok hasznosítására rendelkezik engedélyekkel.

Salakhalnai rekultivációban történő hasznosítás

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának FE-08/KTF/6962-10/2019. iktatószámú engedélye alapján az alábbi hulladékazonosító kódszámú inert hulladékok helyezhetők el a Salakhalnán évi 120.000 tonna mennyiségben. Az engedély 2024. szeptember 15-ig érvényes.

HAK kód Hulladék megnevezése
100201 Salak kezeléséből származó hulladék
100908 Fémöntésre használt öntőmag és forma
161104 Kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok
161106 Kohászaton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok
170101 Beton
170102 Tégla
170103 Cserép és kerámia
170107 Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke
170504 Föld és kövek
170508 Vasúti pálya kavicságya
170802 Gipsz-alapú építőanyag
170904 Kevert építkezési és bontási hulladék
200202 Talaj és kövek

Zsugorítmánygyártás során történő hasznosítás

Az Ércelőkészítő- és darabosító üzem technológiájában lehetőség van fémtartalmú hulladék hasznosítására az egységes környezethasználati engedély alapján 124 000 tonna/év mennyiségben:

HAK kód Hulladék megnevezése
100210 Hengerlési reve
191202 Fém vas (rostált hengerlési reve)
                                                                                                                                                                    

Nyersvasgyártás során történő hasznosítás

A Kohó üzemben a nyersvas gyártás során lehetőség van fémtartalmú hulladék hasznosítására az egységes környezethasználati engedély alapján 200 000 tonna/év mennyiségben.

HAK kód Hulladék megnevezése
100201 Salakkezeléséből származó hulladék (salakvas)
100210 Hengerlési reve
191212 Egyéb, a 191211-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
                                   

 

Konverterben történő hasznosítás

A Konverteres acélgyártás egyik alapanyaga vas és acélhulladék. Az egységes környezethasználati engedély alapján a hasznosítható mennyiség 600 000 tonna/év.

HAK kód

Hulladék megnevezése

100201

Salakkezeléséből származó fémhulladékok

120101

Vasfém reszelék és esztergaforgács

120102

Vasfém részecskék és por

120199

Közelebbről nem meghatározott fémhulladékok

150104

Fém csomagolási hulladékok

160106

Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt

160117

Vasfémek

170405

Vas és acél

190102

Kazánhamuból eltávolított vas fémek

191001

Vas-és acélhulladék

191002

Fém vas

                                    
Környezetvédelmi Főosztály
Meskál László
környezetvédelmi főosztályvezető

+36 (25) 584 434
+36 (25) 583 405