AA
ISD Kokszoló Kft.

ISD Kokszoló Kft.

Az ISD Kokszoló Kft. fő feladata az ISD DUNAFERR Zrt. két nyervas kohójának ellátása egyenletesen jó minőségű kohókoksszal. Két kokszolóblokk és az ezeket kiszolgáló szénelőkészítő, kokszosztályozó, valamint vegyi üzem a gyár technológiájának fő egységei.

Az évi közel 60 milliárd Ft termelési értéket előállító, több mint 600 főt foglalkoztató társaság alapfilozófiája, hogy környezetkímélő technológia alkalmazásával a hazai és a külföldi piac követelményeinek - a hazai és az EU előírásai szerint - megfelelő minőségben állítson elő kokszot és vegyi termékeket. 1995 óta a Det Norske Veritas nemzetközileg elismert tanúsító szervezet által tanúsított integrált minőség- és környezetirányítási rendszer keretében – az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és az ISO 50001:2011 szabvány követelményeinek megfelelően – végzi tevékenységét.

Az évente felhasználásra kerülő mintegy 1,4 millió tonna szénből a kokszolókemencékben közel 1 millió tonna kokszot, 500 millió m³ tisztított kamragázt és egyéb, a szénből kinyert vegyi termékeket termel. A megtermelt koksz kétharmadát a DUNAFERR kohói használják fel, a többletet és a vegyi termékeket európai acélipari ill. vegyipari vállalatok alapanyagként vásárolják meg.

A kokszgyártás technológiája

 

TERMÉKEK:

 • kohó- és öntödei koksz,

 • ipari és háztartási koksz,

 • kamragáz,

 • kőszénkátrány,

 • nyersbenzol,

 • folyékony kén.

 

TERMÉKEK KISZOLGÁLÁSA:

munkanapokon 7:00 - 14:00 óra

Elérhetőség: IX. kapu

 

ISD Kokszoló Kft. termékei

  méret
mm
nedvesség
max. %
hamu
max. %
illó
max. %
S
max. %
M40
min. %
M80
min. %
M10
min. %
fűtőérték
min. kJ/kg
Kohókoksz, extra +25 0,5 11,0 1,0 0,70 80,0 -- 7,0 --
Kohókoksz, nedves  +25 5,0 11,0 1,0 0,70 75,0 -- 9,0 --
Öntödei koksz,
nedves
60-90 5,0 10,5 1,0 0,8 80 -- 9,0 29 200
+80 3,0  9,0 1,0 0,8 -- 70 9,0 29 500
80-140 3,0  9,0 1,0 0,8 -- 70 9,0 29 500

 

Egyéb ipari és háztartási koksz

  méret
mm
nedvesség
max. %
hamu
max. %
illó
max. %
S
max. %
M40
min. %
M10
min. %
fűtőérték
min. kJ/kg
dara, extra 0-10 1,0 13,0 1,2 0,8 -- -- --
dara, nedves 0-10 12,0 13,0 1,2 0,8 -- -- 28 000
gyöngy, extra 3-10 1,0 15,0 1,5 0,8 -- -- --
dió, nedves I 20-30 7,0 10,5 1,0 0,8 -- -- 29 200
dió II, extra 10-25 1,0 12,0 1,0 0,8 -- -- --
dió II, nedves 10-30 8,0 12,0 1,2 0,8 -- -- --
kocka, nedves 40-60 7,0 10,5 1,0 0,8 78 9,0 29 200

 

Vegyipari termékek

Folyékony kén hamu < 0,01 %  kén > 99,9 %
Nyers benzol benzol > 70,0 % sűrűség (20 °C-on): 0,88 g/cm³
Kőszénkátrány víz < 5 % égésmeleg: 37,000-38,000 MJ/kg
fűtőérték: 36,000 -37,000 MJ/kg
Kamragáz égésmeleg*: 19,400-21,500 MJ/kg
fűtőérték*: 17,000-18,000 MJ/kg
*fizikai normál állapotban

REACH ÉS CLP RENDELETEK* SZERINT REGISZTRÁT ANYAGOK

 • Nyers benzol (Light oil (coal), coke oven) EC: 266-012-5, CAS: 65996-78-3
 • Nyers (kőszén) kátrány (Tar, coal, high temp.) EC: 266-024-0, CAS: 65996-89-6
 • Kén (folyékony) (Sulfur - Liquid) EC: 231-722-6, CAS: 7704-34-9
 • CLP: Kamragáz (kokszolói) (Fuel gaz, coke-oven; Coke oven gas) EC: 266-015-1, CAS: 65996-81-8
 • CLP: Koksz (kohókoksz, öntödei koksz) [Foundry Coke, Metallurgical - Coke (coal)] EC: 266-010-4, CAS: 65996-77-2

* Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről és az 1272/2008/EK Rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP), a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

 

ISD Kokszoló Kft.
Matolcsi László

kiskereskedelmi kokszértékesítés
+36 (25) 582 788
Juhász Zsóka

+36 (25) 584 190
H-2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
+36 (25) 584 560
+36 (25) 410 614
Koksz- és vegyi termék-értékesítés, alapanyag-beszerzés
DBK Kft.

H-1085 Budapest, Kálvin tér 12.
+36 (1) 413 2900