AA
Koksz, vegyi termékek

Koksz, vegyi termékek

 

TERMÉKEK:

 • kohó- és öntödei koksz,

 • ipari és háztartási  koksz,

 • kamragáz,

 • kőszénkátrány,

 • nyersbenzol,

 • folyékony kén.

                      

TERMÉKEK KISZOLGÁLÁSA:

munkanapokon 7:00 - 14:00 óra

Elérhetőség: IX. kapu

 

ISD Kokszoló Kft. termékei

  méret
mm
nedvesség
max. %
hamu
max. %
illó
max. %
S
max. %
M40
min. %
M80
min. %
M10
min. %
fűtőérték
min. kJ/kg
Kohókoksz, extra +25 0,5 11,0 1,0 0,70 80,0 -- 7,0 --
Kohókoksz, nedves  +25 5,0 11,0 1,0 0,70 75,0 -- 9,0 --
Öntödei koksz,
nedves
60-90 5,0 10,5 1,0 0,8 80 -- 9,0 29 200
+80 3,0  9,0 1,0 0,8 -- 70 9,0 29 500
80-140 3,0  9,0 1,0 0,8 -- 70 9,0 29 500

 

Egyéb ipari és háztartási koksz

  méret
mm
nedvesség
max. %
hamu
max. %
illó
max. %
S
max. %
M40
min. %
M10
min. %
fűtőérték
min. kJ/kg
dara, extra 0-10 1,0 13,0 1,2 0,8 -- -- --
dara, nedves 0-10 12,0 13,0 1,2 0,8 -- -- 28 000
gyöngy, extra 3-10 1,0 15,0 1,5 0,8 -- -- --
dió, nedves I 20-30 7,0 10,5 1,0 0,8 -- -- 29 200
dió II, extra 10-25 1,0 12,0 1,0 0,8 -- -- --
dió II, nedves 10-30 8,0 12,0 1,2 0,8 -- -- --
kocka, nedves 40-60 7,0 10,5 1,0 0,8 78 9,0 29 200

 

Vegyipari termékek

Folyékony kén hamu < 0,01 %  kén > 99,9 %
Nyers benzol benzol > 70,0 % sűrűség (20 °C-on): 0,88 g/cm³
Kőszénkátrány víz < 5 % égésmeleg: 37,000-38,000 MJ/kg
fűtőérték: 36,000 -37,000 MJ/kg
Kamragáz égésmeleg*: 19,400-21,500 MJ/kg
fűtőérték*: 17,000-18,000 MJ/kg
*fizikai normál állapotban

REACH ÉS CLP RENDELETEK* SZERINT REGISZTRÁT ANYAGOK

 • Nyers benzol (Light oil (coal), coke oven) EC: 266-012-5, CAS: 65996-78-3
 • Nyers (kőszén) kátrány (Tar, coal, high temp.) EC: 266-024-0, CAS: 65996-89-6
 • Kén (folyékony) (Sulfur - Liquid) EC: 231-722-6, CAS: 7704-34-9
 • CLP: Kamragáz (kokszolói) (Fuel gaz, coke-oven; Coke oven gas) EC: 266-015-1, CAS: 65996-81-8
 • CLP: Koksz (kohókoksz, öntödei koksz) [Foundry Coke, Metallurgical - Coke (coal)] EC: 266-010-4, CAS: 65996-77-2

* Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről és az 1272/2008/EK Rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP), a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

 

ISD Kokszoló Kft.
Matolcsi László

kiskereskedelmi kokszértékesítés
+36 (25) 582 788
Koksz- és vegyi termék-értékesítés, alapanyag-beszerzés
DBK Kft.

H-1085 Budapest, Kálvin tér 12.
+36 (1) 413 2900