AA
Kokszgyártás

Kokszgyártás

Az 1956 óta üzemelő I. sz. kokszolóblokk 55 db egyenként 20 m³ térfogatú kamrával működik, mellette a termelés növelése érdekében új blokk építése vált szükségessé az 1980-as években. Az új 65 db 41.6 m³ kamraméretű nagyobb III. sz. blokk és a kiszolgáló létesítmények építése 1986. novemberében fejeződött be. 2000-re a III. blokk állapota annyira leromlott, hogy átépítése elkerülhetetlenné vált. Az átépítés két ütemben valósult meg. Az első blokkrész átépítése 2003-ban, a másodiké 2006-ban fejeződött be. Az I. blokk élettartamának növelése céljából 2006-2008 között a fűtőfal fejvégeket átépítették. A műszaki állapotot figyelembe véve a kigázosítási időt 20-24 órára növelték.

Jó minőségű kokszot különböző tulajdonságú kokszolható szenek keverékéből lehet gyártani. A Szénelőkészítő üzembe vasúti kocsikban érkeznek a külföldi mára 2/3 részben tengeren túli kokszolható szenek. A szénelegy összeállítása az adagoló bunkersoron beépített szalagmérlegek segítségével, a komponens szenek laboratóriumban mért paramétereiből számított arányban történik. A szénelegy megfelelő szemcseösszetételűre aprítva, homogenizálva szállítószalagokkal blokkok széntornyaiba, majd a kamrákba kerül. A kokszolható szénelegyhez szükség szerint pernyéskátrány, szurok és kokszpor adagolható, és bele kerül a biológiai szennyvíztisztítónál keletkező szerves iszap is.

Kemenceüzemben két PVR típusú (páros fűtőcsatornázású, recirkulációs, regeneratív fűtésű) kemenceblokk üzemel. A blokkokat kamragázzal fűtik. A kamrák közötti fűtőfalakban égőkkel ellátott fűtőcsatornák, a kamrák alatt a levegőt előmelegítő regenerátorok helyezkednek el. A fűtőfalakat a kigázosítás idejétől függően folyamatosan 1150 - 1350 °C hőmérsékleten tartják. A szén szárazlepárlása (pirolízise) során a szenet oxigéntől elzárva hevítik gázok, folyékony termékek és szilárd maradék - koksz - előállítása céljából. A szén magas hőmérsékletű pirolízisét karbonizációnak hívják. A levegőtől elzárt kamrákban 16 - 24 órán át izzított szénelegyből távoznak az illó anyagok, a kokszot kitológép a pajzskocsi vezetőkosarán keresztül az oltókocsiba (I. blokk), illetve a konténerbe (III. blokk) tolja. Az I. blokkon termelt kokszot vízzel intenzíven permetezve lehűtik, majd szállítószalagok továbbítják az I.sz. osztályozóba. A III. blokk kokszát a száraz kokszoltó berendezés oltókamráiban ellenáramban cirkuláltatott inert gázzal (CO₂ és N₂-vel) 150 °C alá hűtik. A felmelegedett inert gázzal hőhasznosító kazánokban magasnyomású gőzt, ezzel – turbina segítségével - villamos energiát generálnak.

kokszosztályozókban történik a koksz szemcseméret szerinti szétválasztása, valamint szétosztályozzák a nedves-, illetve száraz oltással lehűtött kokszokat is. Az ISD DUNAFERR Zrt. részére termelt 25 mm feleti kohókoksz frakció közvetlenül szállítószalagokon jut a nagyolvasztók kokszbunkereibe.

A kokszolás során az izzított szénből kilépő 700 - 750 °C hőmérsékletű, 60 000 m³N/óra mennyiségű nyers kamragáz öblítővíz permetezés hatására 80 - 85 °C-ra hűl le, a gázgyűjtő rendszerből szeparátoron, előhűtőkön és elektromos kátrányleválasztókon át exhausztor szívja el és továbbítja további gáztisztításra a Vegyi üzembe. A gázból leválasztott nyers kátrányt értékesítik. Az nyers gáz mosótoronyokba kerül. A mosófolyadékot desztillációval ammónia- és kénhidrogén mentesítik. Az ammóniát 1100 - 1200 °C-on alkotó elemeire bontják. A keletkező füstgáz gőzt termel. A kénhidrogén-gőzök a katalitikus Claus reaktorokban nagy tisztaságú folyékony elemi kénné alakulnak. A kamragázból ezután a benzolkinyerő üzem mosó és desztilláló tornyaiban kinyerik a nyersbenzolt, amit kamionba töltve szállítanak el a vevőkhöz.

A tisztított kamragáz 45 %-át visszavezetik a kemenceblokkok fűtésére. A gáz fennmaradó részét az ISD DUNAFERR Zrt. felhasználóihoz továbbítják. A tárolást és nyomáskiegyenlítést 150 000 m³ tárolókapacitású gáztartály biztosítja.

A termelt kátrány mennyisége kereken 45 ezer tonna, a benzolé 10 ezer tonna, a kéné ezer tonna évente.

A technológiai távozó vizek tisztítására 1985-ben megépült biológiai szennyvíztisztító telep üzembevétele környezetvédelmi jelentőségű. A szennyvíztisztító napi 2000 m³ technológiai szennyvíz tisztítására képes. A 2012-es korszerűsítés óta nitrifikációs/denitrifikációs folyamatokkal egészül ki az eljárás, amivel a szigorú kibocsátási határértékek teljesíthetők.

A Kokszolómű teljes kapacitása évi 0,9 Mt koksz.

 

ISD Kokszoló Kft.
H-2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
+36 (25) 584 560
+36 (25) 410 614