AA
Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség

Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség

Rövidített neve: MAROVISZ
Angol nyelven: Hungarian Association for Nondestructive Testing
Német nyelven: Ungarischer Verband für zerstörungsfreie Prüfung

A Szövetség székhelye:
1211 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10.
A Szövetség törvényességi felügyeleti szerve:
Fővárosi Főügyészség

A Szövetség célja:
A Szövetség létrehozatalának az a célja, hogy tagjai szakmai és érdekképviseleti tevékenységét összefogja a következő területeken:

 • érdekegyeztetés, érdekvédelem,
 • szakmai információs tevékenység,
 • szakmai közreműködés szabványosításban,
 • szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, a szakmai kultúra javítása,
 • a vizsgálószemélyzet képzésének és tanúsításának magasabb szakmai színvonala érdekében kifejtett tevékenység,
 • szakmai képviselet nemzetközi szakmai szervezetekben.

A Szövetség, a fenti céljai elérése érdekében

 • összegyűjti és összehangolja tagjai véleményét, a tagságot érintő szakmai és egyéb kérdésekben,
 • közvetíti a tagság megfogalmazott és összehangolt véleményét a döntéshozóknak,
 • dolgozik az anyagvizsgálók kedvezőbb szakmai, jogi és gazdasági környezetének, jogi szabályozásának megteremtése, valamint a speciális szakmai igények érvényre juttatása érdekében,

 • segítséget nyújt a tagoknál folyó szakmai munka fejlesztéséhez a nemzetközi tapasztalatok, az új eredmények elterjesztésében, átvételében,
 • jártassági vizsgálatokat szervez,
 • személytanúsítási tevékenységet folytat,
 • kiadja az Anyagvizsgálók Lapja folyóiratot,
 • szakmai konferenciákat, bemutatókat és tanfolyamokat szervez, írott szakanyagokat ad ki
 • a szakmai tevékenység elismerésére díjat alapít és adományoz,
 • képviseli a roncsolásmentes anyagvizsgálók érdekeit a hazai és külföldi társszervezeteknél.

 

Marovisz

MAROVISZ
Prof. Dr. Trampus Péter
elnök

H-1191 Budapest, Üllői út 206.
+36 (1) 278 0632
+36 (20) 985 5970