AA
Nyersvasgyártás

Nyersvasgyártás

A nyersvas vasércekből tűzi úton előállított, általában 4-5 % karbontartalmú és egyéb elemeket is tartalmazó ferrum alapú ötvözet. Közbenső termék, amely az acélgyártás alapanyaga. A gyártáshoz szükséges alapanyagok: vasércpellet, zsugorítvány, salakképző, kohókoksz. Az ércek beszerzése importból főként orosz, ukrán forrásból történik.

A kohó torok részén beadagolt alapanyagok fentről lefelé a kohó medencéje irányába haladnak. A kohókoksz C-tartalma az előmelegített (1100 °C) levegő oxigéntartalmával reakcióba lépve elég, és az így képződött gáz felfelé áramolva felmelegíti, redukálja a lefelé haladó ércet. A kohó alsóbb zónáiban – a koksz égése miatt kialakuló - magas hőmérsékletnek köszönhetően az érc (és meddője) megolvad, a képződött olvadék a kohó alsó részébe a medencébe áramlik. A képződött termékek a nyersvas és a salak, amiket rendszeres időközönként a kohóból eltávolítanak (csapolás).

A kohósítás egyik mellékterméke a torokgáz (fő alkotórésze a szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén és hidrogén), amelyet energiatermelésre, kazánfűtésre, és visszajáratva a kohóba befújt levegő előmelegítésre használnak. A lecsapolt salakot szilárd állapotban számtalan célra használják fel a cementiparban és az építőiparban egyaránt.

Az ércek kohósítása 2 db nagyolvasztóval történik. Az I.sz. kohó 1954-ben, a II.sz. kohó 1957-ben került átadásra. Ezt követően számos alkalommal megtörtént a berendezések átépítése. Az ISD DUNAFERR 1,3 Mt nyervasgyártó kapacitással rendelkezik.

 


Zsugorítmánygyártás

A Zsugorítómű végzi a beérkező alap és hozaganyagok fogadását, tárolását, valamint fizikai és tűzi úton való előkészítését. Az elegyalkotók tárolására 12 db bunker és 2 db mészpor siló áll rendelkezésre. A zsugorítószalagra feladott elegyet különböző ércek, ércpótlók és salakképző anyagok, visszatérti, valamint a tüzelőanyagként szolgáló kokszpor alkotják. A zsugorítószalagon feldolgozandó elegy optimális szemcsenagysága 1 és 8 mm közötti. Mivel ez a szemcsenagyság viszonylag ritka, vagy nagyon drága, ezért a finom szemcsés anyagokat kell feldolgozható állapotra előkészíteni, ez a műveletet nevezik elegy-előkészítésnek. Az elegy-előkészítés egy pelletező eljárás, amelynek során a víz és kötőanyag (égetett mész) adagolás és keverődobokban előidézett görgető mozgás hatására a mikroszemcsézetű részek egymáshoz illetve a nagyobb szemcsés részekhez tapadnak.

Az ércek tűzi úton történő előkészítése 2 db Dwight-Lloyd rendszerű vándorrostélyos pörkölő berendezéseken, ún. zsugorítószalagon történik. Ezzel a módszerrel olyan fizikai és kémiai tulajdonságú anyag zsugorítvány, vagy más néven darabosított érc gyártása folyik, amely legkedvezőbb a nagyolvasztóba történő feldolgozás szempontjából. A zsugorítószalagok gyártókapacitása 1 Mt/év.

Az Ércelőkészítő mű 1955-ben, az Ércdarabosító mű 1956-ban kezdte meg a működését.

 

PRM Igazgatóság Technológiai Főosztály
Portász Attila
technológiai főosztályvezető

+36 (25) 581 775