AA
REACH nyilatkozat

REACH nyilatkozat

REACH szerint regisztrált anyagok - ISD DUNAFERR Zrt.

Az ISD DUNAFERR Zrt. által a REACH rendelet követelményei szerint regisztrált anyagok

Megnevezés

EC number

Vas

Iron

231-096-4

Zsugorítmány

Iron Sinter

265-997-9

Pelletek

Iron Ores, agglomerates

265-996-3

Vasoxid (Fe₂O₃)

Diiron-trioxide

215-168-2

Hengerlési reve

Mill Scale

266-007-8

Kohósalak

Slags, ferrous metal, blast furnace

266-002-0

Konverter salak

Slags, steelmaking, converter

294-409-3

Kevert (halnai) salak

Slags, steelmaking

266-004-1

 

REACH tudnivalók

(REACH → European Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation & restriction of CHemicalson)

A 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet, 2007. június elsején lépett hatályba.
 


A rendelet bevezetésének és alkalmazásának céljai:

  • az emberi egészség és a környezet védelmének javítása a vegyi anyagok által esetlegesen jelentett veszélyek ellen;
  • az Európai Unió (EU) gazdaságának kulcsfontosságú ágazatát jelentő vegyipar versenyképességének növelése;
  • az anyagokkal kapcsolatos veszélyek felmérésére vonatkozó alternatív vizsgálati módszerek támogatása;
  • az anyagok szabad forgalmának biztosítása az Európai Unió belső piacán.

Miért van szükség a REACH-re?

A REACH egy korszerűsített és javított rendelet, amely körülbelül 40 jogszabály helyébe lép. Azok a vegyi anyagokat szabályozó egyéb jogszabályok (pl. kozmetikumokra, tisztítószerekre vonatkozó) vagy a kapcsolódó joganyagok (pl. a vegyi anyagokat kezelő dolgozók egészségére és biztonságára, a termékbiztonságra, építőipari termékekre vonatkozó), amelyeket a REACH nem vált fel, továbbra is alkalmazandóak. A REACH rendelet kidolgozásakor ügyeltek arra, hogy ne legyen átfedés, vagy ellentmondás a vegyi anyagokra vonatkozó más jogszabályokkal.

A REACH szerepe az ISD DUNAFERR Zrt. működésében

A REACH az ISD DUNAFERR Zrt. által beszerzett, valamint a gyártott/értékesített anyagok körét egyaránt érinti.

A gyártott és értékesített acéltermékek (melegen és hidegen hengerelt lemezek, hidegen hajlított idomacélok, bevonatos termékek) a REACH rendelet szerint árucikkeknek minősülnek, így mentesülnek a regisztráció hatálya alól.

A termékekben előforduló valamennyi lényeges alkotóelem előregisztrációját, illetve regisztrációját az ISD DUNAFERR Zrt. vagy beszállítói elvégezték.

Az ISD DUNAFERR Zrt. által gyártott/értékesített másodtermékek között vannak olyan anyagok (pl. salakok), amelyek a REACH terminológiája szerint regisztrációkötelesek. Ezek regisztrációját az ISD DUNAFERR Zrt. az előírt határidőre elvégezte.

Beszerzett termékek esetén valamennyi anyag/keverék REACH-rendeletnek való megfelelését 2008 decemberétől az ISD DUNAFERR Zrt. minden esetben folyamatosan vizsgálja.

Minőségügyi Főosztály
Éberhardt Zoltán
minőségügyi főosztályvezető

+36 (25) 581 044
+36 (25) 584 781
Peterdi Andrea
szakértő

+36 (25) 581 099