AA
Tájékoztató ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. „fa” hitelezői részére!

Tájékoztató ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. „fa” hitelezői részére!

Tisztelt Hitelezők!

A Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.5.804/2022/26. számú végzésével jogerősen elrendelte az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. „fa” (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001049, adószám: 11102539-4-07) felszámolását. A felszámolás kezdő időpontja: 2023. január 05.

Előzetesen előadni kívánom, hogy a jelen tájékoztatás kizárólagosan az eljárásban részt venni kívánó hitelezők részére szól, a munkavállalók részére külön tájékoztatás kerül haladéktalanul közzétételre.

A felszámoló tájékoztatja az adós társaság hitelezőit, hogy a hitelezői igényeiket az alábbi módon jelenthetik be, a követelést alátámasztó okiratok (szerződés, számla, teljesítés igazolás, egyéb) egyidejű csatolása mellett. Ennek kapcsán a bejelentéshez szükséges nyomtatványokat itt találják.

Hitelezői igény bejelentése:

Elektronikus kapcsolattartás szabályai:

  1. Elektronikusan (e-mail) útján, ennek feltétele, hogy a hitelező a honlapon található nyilatkozatot – amely az elektronikus kapcsolattartásról szól – aláírja, és a hitelezői igény bejelentéséhez csatolja. A nyilatkozat megtétele és megküldése nélkül az e-mail útján megküldött hitelezői igényt a felszámoló tekinti beérkezett hitelezői igénynek.
  2. Postai úton elsődlegesen a felszámoló cégjegyzékbe bejegyzett székhelycímére (1054 Budapest, Szemere u. 17. I/4.) vagy a felszámoló szervezet 5000 Szolnok, Konstantin u. 51. szám alatti címére ajánlott küldeményként.
  3. A felszámoló cégkapujára (14048667#cegkapu)

 

A felszámoló kéri a hitelezőket, hogy lehetőség szerint az elektronikus benyújtási módozatot (e-mail) válasszák, illetve kérjük, hogy követelésüket a fentiekben felsoroltak közül az iratok többszöröződése elkerülésének érdekében egy módon jelentsék csak be.

A fenti módok valamelyike szerint bejelentett hitelezői igény nyilvántartásba vételének Cstv. 46. § (5) bekezdésében foglalt feltétele – kivéve a Cstv. 57. § (1) bek. a) és c) pontjába foglalt követelések jogosultjait, hogy

- a hitelező a követelt tőkeösszeg 1%-ának megfelelő regisztrációs díjat (minimum 5.000.-Ft, maximum 200.000.-Ft) a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt 10032000-01483013-24000004 számú bankszámlára átutalja és azt a hitelezői igény bejelentésével igazolja. Az átutalásnál a közlemény rovatban fel kell tüntetni a 28.Fpk.5.804/2022/26. végzésszámot és az adós cég nevét,

- további feltétel a követelt tőkeösszeg 0,5 %-nak megfelelő költségátalány (minimum 5.000-Ft – maximum 40.000.-Ft) átutalása a HONORATIOR Kft. OTP BANK Nyrt.-nél vezetett 11745004-24523172 számú bankszámlájára. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az adós nevét és a 28.Fpk.5.804/2022/26. végzésszámot.

Felhívjuk a Tisztelt Hitelezők figyelmét, hogy kizárólag a fenti két költség átutalása és azok együttes igazolása esetén veszi a felszámoló a hitelezői igényt nyilvántartásba.

A felszámoló a felszámolási eljárás kapcsán telefonos tájékoztatást keddi és csütörtöki napokon 10.00 – 12.00 óráig nyújt a 06-30/948-9724 telefonszámon.

Kérem vegyék figyelembe, hogy a felszámoló adatvédelmi és titoktartási kötelezettsége okán telefonon egyedi tájékoztatást nem nyújthat, tekintettel arra, hogy a telefonáló személye beazonosíthatatlan, így kérjük, hogy egyedi kérdéseiket e-mail útján tegyék fel a felszámoló részére.