AA
Tájékoztató ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. „fa” munkavállalói részére!

Tájékoztató ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. „fa” munkavállalói részére!

Tisztelt Munkavállalók!

A felszámoló ezúton szeretné tájékoztatni Önöket, hogy jelenleg az ISD DUNAFERR Zrt. „f.a.” áll felszámolás alatt, a vállalatcsoport többi vállalata nem, így az ISD DUNAFERR Zrt. „f.a.”-val kapcsolatos követeléseket kell bejelenteni. 

Az ISD DUNAFERR Zrt. „f.a.” tulajdonában álló egyéb vállalatokkal (ISD POWER Kft., ISD Kokszoló Kft., DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft. stb.) szembeni követelések bejelentését nem kell megtenni az ISD DUNAFERR Zrt. "f.a." felszámolója felé.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a hitelezői igény bejelentés felszámoló részére történő megküldését akként is teljesíthetik, hogy 2023.02.14. napjáig azokat az üzemi adminisztrátorok részére személyesen átadják. Ehhez kérjük, hogy két példányban nyomtassák ki bejelentésüket, valamint azok mellékleteit.

Dunaújváros, 2023. 02. 02

Tisztelettel:

Dr. Fazekas Attila

felszámolóbiztos

ISD DUNAFERR Zrt. „f.a.”

 

 

 

Tisztelt Munkavállalók!

A felszámoló ezúton szeretné tájékoztatni Önöket, hogy a tegnapi napon a jogszabályalkotó megteremtette a lehetőségét a Kollektív Szerződésből eredő követelések egyszerűsített visszaigazolása menetének, mellyel elhárította azon több ezer peres eljárás megindításának szükségességét, melyet igényük bejelentése és visszaigazolása korábban eredményezett volna.

A felszámoló a munkáltató képviseletében a két reprezentatív Szakszervezet képviselőivel, valamint a Központi Üzemi Tanács megbízottaival egyeztetést folytatott le, melynek eredményeként az alábbiakban állapodtak meg.

A bejelentéshez szükséges adatokról a munkáltató az üzemi adminisztrátorok útján 2023.02.05-ig kiadja az aktív munkavállalók részére azon igazolást, mely alátámasztja a hitelezői igényük jogalapját.

Az igazolás tartalmazni fogja a munkaviszony kezdő időpontját, valamint annak jelenlegi fennállását, továbbá az adós által felmondott, jelenleg is peresítés alatt álló Kollektív Szerződéssel kapcsolatosan az adós által meg nem fizetett összegeket jogcímenként, valamint a Kollektív szerződés felmondásakor fennálló önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj elmaradást, és a túlórák számát.

A hitelezői igény nyilvántartásba vételének elbírálásakor az igazolás lesz azon dokumentum, mely alapján a felszámoló dönt a hitelezői igényük nyilvántartásba vételéről, összegszerű besorolásáról. A szakszervezeti tagok további tájékoztatást a Szakszervezettől kérhetnek a követelés összegszerűsége vonatkozásában.

A munkáltató a jelen tájékoztatás mellékleteként küldi szerkeszthető formátumban a hitelezői igény bejelentés mintáját, melyet a szükséges adatokkal kell feltölteni, majd azt a felszámoló részére a felszámolás kezdő napjától (2023.01.05.) számítottan 40 napon belül, azaz 2023.02.14-ig beérkezetten megküldeni.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását!

Dunaújváros, 2023.01.31.

Tisztelettel:

Dr. Fazekas Attila s.k.

felszámolóbiztos

ISD DUNAFERR Zrt. „f.a.”

 

 

 

Hitelezői igény bejelentés minta - természetes személyek: